Spooktocht Heinenoord

Zaterdag 28 oktober na de lampionnenoptocht/vuurwerkshow is het weer tijd om een mysterieus raadsel op te lossen. In het persbericht hieronder is terug te lezen wat er op die verschrikkelijke dinsdagmiddag in 1830 is gebeurd. Sinds die tijd gebeuren er rare dingen op de plek waar de fabriek ooit stond!

Elke laatste zaterdag van oktober draait de fabriek weer op volle toeren, voor slecht 1 dag! Niemand ziet de fabriek, maar heel het dorp hoort hem en de volgende dag ligt het dorp bezaaid met vlees. Dit zaakje stinkt en het is hoogtijd om dit uit te zoeken!

Durf jij het aan?

Voor de kinderen tot groep 6 is er een spookverhaal aan het begin van het park. De kinderen vanaf groep 6 mogen deelnemen aan de spooktocht (op eigen risico). Meedoen is gratis en opgeven kan na het vuurwerk bij Dartvereniging de Zwervers (Dorpstraat 80-B in Heinenoord).


Explosie vermoedelijk oorzaak der ramp Worstenbakkerij
Heinenoord, 20 februari 1830

Explosie vermoedelijk oorzaak brand Worstenbakkersfabriek

In den vroegen Dinsdagmorgen heeft te Heinenoord een geweldige fabrieksbrand gewoed die de bekende Worstenbakkerij bijna geheel heeft verwoest. Omstreeks halftwee werd de brand ontdekt door den opzichter Slot, die naast de fabriek woont. Doch de vlammen hadden in de aanwezige grondstof al zulk gretig voedsel gevonden dat het vuur in minder dan geen tijd oversloeg naar de ganse fabriek.

De plaatselijke brandweer was spoedig ter plaatse, doch bleek niet bij machte te zijn ’t vuur te blusschen. Onmiddelijk werd dan ook de hulp der omliggende gemeenten ingeroepen met het gevold, dat binnen korten tijd 18 brandspuiten met een veertigtal stralen groot watermassa’s in het vuur wierp.

De fabriek na de brand

Op het terrein van den brand zagen wij reeds de burgemeester van Heinenoord, den heer T. Cluysenaer, om het schouwspel in ogenschouw te nemen. Ook de directie van de fabriek was aanwezig. Een grote menigte was op de been om het blusschingswerk gade te slaan.

Omtrent de oorzaak van de ramp doen allerlei geruchten de ronde. Het vermoeden, dat de schoorsteen niet schoon geveegd zou zijn en er resten van een vogelnest aanwezig zouden zijn, is nog niet bevestigd. De explosie maakte haar slachtoffers in de ganse fabriek waarbij zij allen om het leven zijn gekomen.