Spooktocht – Explosie vermoedelijk oorzaak der ramp Worstenbakkersfabriek
10 oktober

Spooktocht – Explosie vermoedelijk oorzaak der ramp Worstenbakkersfabriek

Explosie vermoedelijk oorzaak der ramp Worstenbakkersfabriek
Heinenoord, 20 februari 1830

Explosie vermoedelijk oorzaak brand Worstenbakkersfabriek

In den vroegen Dinsdagmorgen heeft te Heinenoord een geweldige fabrieksbrand gewoed die de bekende Worstenbakkersfabriek bijna geheel heeft verwoest. Omstreeks halftwee werd de brand ontdekt door den opzichter Slot, die naast de fabriek woont. Doch de vlammen hadden in de aanwezige grondstof al zulk gretig voedsel gevonden dat het vuur in minder dan geen tijd oversloeg naar de ganse fabriek.

De plaatselijke brandweer was spoedig ter plaatse, doch bleek niet bij machte te zijn ’t vuur te blusschen. Onmiddelijk werd dan ook de hulp der omliggende gemeenten ingeroepen met het gevold, dat binnen korten tijd 18 brandspuiten met een veertigtal stralen groot watermassa’s in het vuur wierp.

De fabriek na de brand

Op het terrein van den brand zagen wij reeds de burgemeester van Heinenoord, den heer T. Cluysenaer, om het schouwspel in ogenschouw te nemen. Ook de directie van de fabriek was aanwezig. Een grote menigte was op de been om het blusschingswerk gade te slaan.

Omtrent de oorzaak van de ramp doen allerlei geruchten de ronde. Het vermoeden, dat de schoorsteen niet schoon geveegd zou zijn en er resten van een vogelnest aanwezig zouden zijn, is nog niet bevestigd. De explosie maakte haar slachtoffers in de ganse fabriek waarbij zij allen om het leven zijn gekomen.

Lees verder