Kort na de bevrijding van ons land, in mei 1945, is het “Comité Stichting Monument voor Gevallenen 1940-1945 in de Hoeksche Waard” opgericht. Het comité heeft zich beziggehouden met het bijeenbrengen van geld voor een monument ter nagedachtenis aan hen, die van mei 1940 tot mei 1945 zijn omgekomen als gevolg van hun houding tegen de bezetter, of terecht zijn gesteld als maatregel van vergelding. Zij woonden in de Hoeksche Waard of zijn hier overleden.

Op 20 mei 1950 is monument -gemaakt door de beeldhouwer Hubert van Lith- onthuld door de Commissaris der Koningin, Mr. L.A. Kesper. Het werd opgericht in de berm van de Rijksweg Blaaksedijk-Krooswijk (nu provinciale weg N217) in Heinenoord. Dit was precies op de plaats waar op zondag 18 februari 1945, zonder vorm van proces, tien mannen, als maatregel van vergelding werden neergeschoten. Aan beide zijden van het monument staan vijf bomen die samen de tien neergeschoten personen symboliseren.

Het monument is een mannenfiguur in brons op een hoog voetstuk van natuursteen. Het verwoordt het diep menselijke dat ligt opgesloten in de kreet ” M 0 E D E R ! “, die luidkeels werd geroepen door één van de tien neergeschoten mannen.

 

Op de voorzijde van het voetstuk staat:Monument Moder

M O E D E R ….

ZIJ VIELEN VOOR EN DOOR HET VERZET

1940 – 1945

Hoe kon de mens de wens

Tot leven ooit teniet doen?

Hier klonk de kreet van één

Die voor tien makkers sprak.

 

Op de zijkant van het voetstuk zijn de namen van slachtoffers vermeld waaraan het monument meer speciaal is gewijd.

Vrij overgenomen uit: Herdenkingsuitgave van de Federatie van Oranjeverenigingen in de Hoeksche Waard. Een uitgebreid boekwerkje over de Oranje-Bevrijdingstocht (1946-1960) en het Monument voor Gevallenen te Heinenoord (‘Moeder’).